Selark projekterar arkitektur i Stockholm

Mats Selin Arkitektbyrå AB projekterar arkitektur i Stockholm på underkonsultbasis. Vi ger projekteringsstöd där det behövs på välrenommerade arkitektkontor i Stockholm. Selark gör arkitektur möjlig att realisera.

Quality Hotel Globe

Projektering i Revit hos White Arkitekter för Arcona. 2013

Vi sitter på plats och gör sköna byggdetaljer möjliga

Tele 2 Arena

Projektering i Revit hos White Arkitekter för SGAF/PEAB. 2011‐2012

Sommarhus Adelsö

Projektering i Revit. Selin Arkitektbyrå AB för privat beställare. 2013‐2014