Selark – experter på projektering

Selark hjälper dig med ditt arkitekturprojekt. Vi har kompetens för att klara de nya kraven på projekteringen. Vi tar ditt projekt från design till verklighet enligt alla krav och på ett kostnadseffektivt sätt.

Modern projektering

Projektering handlar idag om mycket mer än för bara 10 år sedan. Nya företeelser som BIM, 3d‐ projektering och miljökrav t ex påverkar arbetet. Listan på nya förväntningar på projekteringen kan göras mycket lång. Ofta görs nu en 3d‐modell först och därefter gör man ritningar med vyer och detaljsnitt tagna ur modellen. Det kan tyckas att projekteringen nu innehåller ett onödigt element; 3d modellen. Men den innebär en stor förbättring på många plan. Ur den får man mängdning, krocktester, 3d‐vyer, samordning och mycket mer. Alla projektörer jobbar i samma levande data modell. Inte minst fastighetsägaren/‐förvaltaren har också möjlighet att skräddarsy modellen för sina syften.

Selark har kompetens för att klara de nya kraven på projekteringen. Selark är inte BIM‐specialister, inte miljöspecialister. utan arkitektur projektörer. dvs de som ska samla in och sammanväga alla krav och få dem att sammansmälta i en ritning eller annan arkitekthandling. Det innebär att ha en allround kunskap. Selark jobbar oftast inte med huvud designen utan är de som ska få den att landa i verkligheten. I alla sina detaljer och utan problem.

Det är en konst.

Selark hjälper dig gärna med ditt arkitekturprojekt.

Behöver ni hjälp med ert arkitekturprojekt - kontakta Selark

Arkitekturprojektering

Arkitekturprojektering är mer än att bara rita upp det som ritats i program skedet i större skala.

Det handlar om;

  • Att samla in relevanta krav och underlag så att ett byggelement/rum kan ges rätt egenskaper.
  • Att klargöra allt det som inte är riktig klargjort förrän man har ritat eller beskrivit det i detalj.
  • Att veta vad som behöver klargöras och när.
  • Att se till att beslut tas på möten och att samordning sker med andra konsulter.
  • Att ta fram de arkitekt handlingar och ritningar som behövs för att vass arkitektur ska bli möjlig.
  • Att hitta de (tekniska) lösningar som gör att skarp arkitektur blir realiserbar hela vägen till verklighet.
  • Att identifiera det i arkitekturprojektet som har potential att bli problem och lösa det tidigt.
  • Att se till att allt är löst innan byggskedet så att inga problem uppstår där.
  • Att tillhandahålla designförslag när så önskas.

Efter rätt projektering är alla frågor i förfrågan besvarade
Entreprenörer har inget att fråga. Allt besvaras i handlingen. Tillräckligt mycket är klargjort.

Efter rätt projektering ger förfrågan lägre anbud
Entreprenörer ser inget oklart. De behöver inte göra osäkerhetstillägg på anbudet. Om man lämnar områden för entreprenören att själv utforma eller utreda gör han tillägg för det. (se exempel byggekonomi)

Efter rätt projektering uppstår färre problem på bygget
Det är ju självklart kan tyckas. Men ibland sparar man in på projektering. Och problem uppstår.

Efter rätt projektering uppstår färre problem efter bygget
Förvaltare och brukare har fått vara med i projekteringen och deras synpunkter är invävda i slutprodukten. Vad det gäller tekniska detaljer; Ca 40‐50% av alla nybyggen får olika typer av problem inom garantitid t ex fukt problem. (Källa AK‐fuktkonsult: Anders Joelsson) Man kan välja att använda detaljlösningar som klarar kraven. Varför man byggde putsväggar som man byggde i Hammarby Sjöstad är inte ett mysterium. Problem går att undvika.