Byggekonomi och projektering

Det finns stora ekonomiska vinster att göra genom att tänka först och bygga sedan. Det låter som en självklarhet men är det inte alls. I en ritmodell upptäcker man och löser problem som som blir dyra att låta entreprenörer lösa på plats.

Molnet – ett lärorikt projekt

Hör kommer ett färskt exempel på hur byggkostnader kan variera för en komplicerad del av ett byggprojekt.

I Quality Hotel Globe finns en bankettsal. Den lokalen är klädd i ett "moln" som består av dataritade lameller i ett komplicerat 3D flätverk. Flätverket belyses inifrån i olika färger. (Design: Sander Schur White Arkitekter).

I första förfrågan skickades 3d-modellen tillsammans med fasad elevationer till 2 st entreprenörer. Lägsta anbud blev 5 miljoner kr.
Selark såg det första FU:t och föreslog bättre ritningar som innehöll principer för exakt HUR molnet ska realiseras. Kompletterande förfrågningshandlingar gjordes av Selark. Molnet blev då; monteringsbart, transporterbart, littreringsbart, och anpassat till produktion.
Molnstag uppfanns. 
Selarks nedlagda projekteringstid för moln-KFU ritningar var 70h. Lägsta anbud sjönk till 2.5 miljoner kr.

När molnlameller, molnstag och belysning till slut var på plats hade kostnaden till slut stigit till
7.5 miljoner kr enligt projektledaren på Arcona. Produktions kostnaden blev hög.

En första slutsats är att arkitekt-projektören bara kan lägga fram bygguppdraget så tekniskt löst och strukturerat som möjligt
när designen ligger fast. 

Projektledaren på Arcona säger;
"Skulle man göra det igen skulle vi kravställa projekeringsunderlaget högre inför FU avseende produktionsmetod som t ex begränsa antalet axlar på CNC-fräsen (för många axlar i det vi designat ledde till en svårflörtad marknad. För få aktörer = ingen konkurrens) samt att tankar om produktion, transport och montage är med vid ritbordet direkt vid de initiala designskisserna."

En andra slutsats är att om mer tid kan läggas på anpassning till verkligheten redan i designskedet så kan produktionskostnaden reduceras avsevärt för ett så komplicerat projekt. 

 

 


Bild.   Molnet med infästnings detaljer och färdigbyggt. 
(FU = förfrågningsunderlag= ritningar att handla upp något på)